Arkiv för: 2009

Optidevs julgåva till Rädda Barnen

Optidev skickar inte ut julklappar eller julkort i år. Istället skänker vi våra julpengar till Rädda Barnen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och utomlands.

Med barnkonventionen som grund arbetar de för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Optidev önskar alla kunder, partners och leverantörer god jul & gott nytt år! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2010.

Akademiska Sjukhuset

LSU Transport inför TrueMobile för ökad kontroll och spårbarhet på Akademiska sjukhusets interna transporter.

”Med Optidevs system för ”Track & Trace” har svinnet minskat från 15.000 kr till cirka 400 kr i månaden”, säger Jonas Berglund. ”Men ännu viktigare än den ekonomiska vinsten, är att vårt anseende har förbättrats.”

Problem

LSU Transport saknade ett system för spårbarhet och kvittering av paket och hade dålig koll på sina leveranser. De externa transportörerna kvitterade allt gods vid ankomsten till sjukhusets godsmottagning men därefter upphörde all spårbarhet. Därmed fanns det inte något kvitto på att godset hade nått slutmottagaren och man visste inte heller vem som hade tagit emot paketet.

”Vår verksamhet stod som ansvarig om ett paket kom bort och svinnet belastade vår budget”, säger Jonas Berglund, transportchef på Lands-tingsservice i Uppsala län. ”Bristen på kontroll gav vår verksamhet dåligt anseende och mycket tid gick åt till att leta efter paket som hade hamnat på villovägar.”/systemet kommunicerade i realtid så att informationen blev direkt sökbar via Internet. Enkelt handhavande, snabb implementering och flexibilitet var andra viktiga faktorer.

Lösning

LSU Transport valde Optidevs lösning, TrueMobile, en tjänst för mobil datafångst med realtidskoppling. För en fast månadskostnad per användare ingår handdatorn MC55 från Motorola med streckkods-läsare, utskriftsfunktion, programvara, datakommunikation (GPRS), 24-timmars utbytesservice och support.
Vid ankomstregistreringen skannas fraktsedeln och namnet på transportföretaget väljs från handdatorns meny. LSU Transport skannar sedan paketets sändningsnummer när det lämnas till slutmottagaren på sjukhuset.
Mottagaren kvitterar med en signatur på handdatorns skärm och signaturen sparas som en bild. En del avdelningar har tecknat ett särskilt avtal med LSU Transport som gör att de kan skanna en unik streckkod som sitter på respektive avdelnings leveransplats istället för att ta mottagarens signatur. Registreringen tidstämplas och ansvaret för godset övergår till mottagaren.

Via handdatorn kan användaren även registrera avvikelser som exempelvis bomkörningar.
Handdatorn kommunicerar i realtid via mobilnätet (GPRS). Informationen samlas på TrueMobile Web där LSU Transport kan logga in för att kontrollera att godset har levererats och vem som har kvitterat.

Vinster

TrueMobile ger spårbarhet och möjlighet att följa upp alla leveranser i realtid. Ansvaret för godset blir tydligt då det övergår till mottagaren när godset kvitteras.
”Med Optidevs system för ”track & trace” har svinnet minskat från 15.000 kr till cirka 400 kr i månaden”, säger Jonas Berglund. ”Men ännu viktigare än den ekonomiska vinsten, är att vårt anseende har förbättrats.”

Systemet gör det även enkelt att följa upp leveranskvalitet och att rapportera avvikelser.
”Nu har vi full kontroll på våra leveranser och spenderar mycket mindre tid på telefonsamtal och att leta efter paket som har hamnat på villovägar”, menar Jonas Berglund. ”Nu kan vi ge snabbt och säkert besked om var varje paket befinner sig.”

För mer information, kontakta gärna oss på telefon 031 – 80 93 80 eller via mail på marknad@optidev.se

Seminarium: Mobil IT på sjukhus

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i hur vi kan hjälpa dig effektivisera sjukvården med världsledande, mobila lösningar! Vi bjuder på lunch.

Uppsala
3 nov kl. 10:30-13:30

Göteborg
4 nov kl. 10:30-13:30

Lund
5 nov kl. 10:30-13:30

Mobilitet för sjukvården (Motorola)

Effektivisera sjukvården, reducera kostnader, minska det administrativa arbetet och få mer tid över för varje enskild patient med Motorolas mobila lösningar. Vi visar exempel på hur det fungerar på sjukhusen i USA där patienterna har en streckkod runt handleden och journalerna finns i en användarvänlig handdator.

Akademiska Sjukhuset har mobiliserat – Demo Användarfall (Optidev)

Transportservice vet när ett paket har kommit in på sjukhuset och när det har lämnats ut till beställaren på avdelningen och har därmed full spårbarhet på hela logistikkedjan inom sjukhuset.

TrueMobile – Mobilisera till en låg månadskostnad (Optidev)

I Optidevs koncept TrueMobile ingår alla moduler som behövs för att man inom vården ska kunna arbeta mobilt på ett effektivt sätt. TrueMobile är dynamiskt vilket innebär att kostnad/funktion/användare utökas efter verksamhetens behov.

RFID inom vården (Optidev)

Om RFID och på vilket sätt man inom vården kan Automatisera olika flöden med hjälp av RFID.

Säker märkning inom vården (Internlogistik)

NiceLabel är idag en av marknadens mest flexibla programvaror för att hantera utskrifter av etiketter, streckkoder, och RFID taggar. Programvaran NiceLabel är moduluppbyggd och HL7 certifierad som garanterar att det inte förekommer felaktig information på patienter, blodpåsar och vid provtagning. NiceLabel kommunicerar med alla HIS, LIS och PIS system inom vården.

RFID-lösning från Optidev säkrade Dreamhack i Göteborg

Dreamhack, påskhelgens stora spelfestival i Göteborg använde Optidevs TrueMobile koncept med handdatorer med RFID-läsare för att registrera både datautrustning och besökare.

Dreamhack strävar efter att erbjuda en säker miljö för de ungdomar som besöker festivalerna. Med så mycket datautrustning är det givetvis viktigt med noggrann kontroll för att undvika stölder.

För att säkerställa att ingen obehörig får tillträde eller lämnar området i förtid med fel utrustning, skickar Dreamhack ett armband och en etikett till alla deltagare i förväg.

För att få komma in på festivalen måste deltagaren bära armbandet (som inte kan tas av utan att förstöras) och datorn måste vara märkt med etiketten.

Både armbandet och datoretiketten innehåller rfid-taggar. Dessa registreras med hjälp av handdatorn PL3000 med programvaran TrueMobile som Optidev har levererat.

Om en besökare vill lämna festivalen i förtid, scannas både besökarens armband och dator för att kontrollera att de matchar. Funktionären som använder handdatorn får klarsignal om allt är OK. Om uppgifterna inte stämmer överens görs en noggrannare kontroll.

Handdatorlösningen ger en hög säkerhetsnivå och är samtidigt väldigt enkel att använda. DreamHack är nöjda med lösningen och utvärderar nu användning på kommande större event.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden