Arkiv för: 2009.04

RFID-lösning från Optidev säkrade Dreamhack i Göteborg

Dreamhack, påskhelgens stora spelfestival i Göteborg använde Optidevs TrueMobile koncept med handdatorer med RFID-läsare för att registrera både datautrustning och besökare.

Dreamhack strävar efter att erbjuda en säker miljö för de ungdomar som besöker festivalerna. Med så mycket datautrustning är det givetvis viktigt med noggrann kontroll för att undvika stölder.

För att säkerställa att ingen obehörig får tillträde eller lämnar området i förtid med fel utrustning, skickar Dreamhack ett armband och en etikett till alla deltagare i förväg.

För att få komma in på festivalen måste deltagaren bära armbandet (som inte kan tas av utan att förstöras) och datorn måste vara märkt med etiketten.

Både armbandet och datoretiketten innehåller rfid-taggar. Dessa registreras med hjälp av handdatorn PL3000 med programvaran TrueMobile som Optidev har levererat.

Om en besökare vill lämna festivalen i förtid, scannas både besökarens armband och dator för att kontrollera att de matchar. Funktionären som använder handdatorn får klarsignal om allt är OK. Om uppgifterna inte stämmer överens görs en noggrannare kontroll.

Handdatorlösningen ger en hög säkerhetsnivå och är samtidigt väldigt enkel att använda. DreamHack är nöjda med lösningen och utvärderar nu användning på kommande större event.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden