Arkiv för: 2012

Posten Logistik använder TrueMobile för sin budverksamhet

Posten Logistik är inte i första hand kända för budverksamhet men är med tjänsten ”P.EX. bud” faktiskt en av de största i Sverige på området. Avdelningen som arbetar med budtjänsten är specialister på snabba leveranser från dörr till dörr.

 Pex budbil 20131024

Eftersom bud är en dynamisk verksamhet krävs ett minst lika dynamiskt IT-stöd som hjälper till att utnyttja resurserna på ett så smart sätt som möjligt. Via telefon och WEB får man kontinuerligt nya körningar med kort varsel och det måste gå snabbt att hantera detta så att man slipper slösa med chaufföreras dyrbara tid. Det är betydligt mer kostnadseffektivt om en chaufför kan få in extra körningar på vägen än att behöva skicka en ny separat bil. IT-stödet i TrueMobile underlättar den koordinationen väsentligt.

I en bransch med hård konkurrens så gäller det att vara väldigt effektiv i varje köruppdrag. Att använda Optidev TrueMobile innebär en möjlighet att snabbt få en överblick och styra uppdragen till rätt bil. Med hjälp av TrueMobile kan man via en karttjänst se vart bilarna är på väg,  var de varit bakåt i tid och vilka uppdrag som är fördelade på chauffören.  Trafikledaren måste snabbt kunna ta nya beslut och fördela uppdragen på rätt bilar. Uppdragen pushas ut till en handdator och han kan välja att acceptera eller neka arbetet. Trafikledaren ser varje bil på kartan som även kan grupperas efter ort och/eller typ av fordon. Varje handdator, Motorola MC65 har en inbyggd GPS sändare som automatiskt och kontinuerligt skickar GPS information till TrueMobile MAP så att trafikledaren ska veta var det aktuella fordonet befinner sig.

Optidev ställer ut på Transport & Logistikk i Oslo

Optidev Norge deltar med egen stand på Transport & Logistikk 2012, 22. – 23. oktober.Kub med en massa text på

Besøk oss på stand nr. 7 for en hyggelig prat og se våre innovative TrueMobile løsninger for transport og logistikk. Transport & Logistikk 2012 samler over 650 deltakere og er en av de største bransje seminarene hvert år.

“Det er viktig for Optidev å delta på Transport & Logistikk 2012, her møter vi de fleste av våre kunder innen transportsektoren samtidig som det er en flott møteplass for nye potensielle kunder.”

Christian Walby – Salgssjef Optidev Norge

Mer information om mässan hittar du här.

Optidev ställer ut på Elmia Lastbil 2012 i Jönköping

Missa inte att besöka Optidev på Elmia Lasbil 2012 i Jönköping den 22-25 augusti. Optidev kommer att visa det senaste inom mobila lösningar för transport- och logistikbranschen. Vi demonstrerar vårt TrueMobile-koncept med funktioner för spårbarhet av gods i realtid, mobil datainsamling, mobil betalning, RFID, signaturfångst, handsfree plock, fordonsekonomi och GPS-baserade tjänster. Vi kommer även att visa ett brett urval av hårdvara från våra leverantörer.

Optidev finns i monter D05:79. Kontakta oss om du vill boka in ett möte under mässdagarna.

Mer information om mässan hittar du här.

Optidev öppnar kontor i Danmark

Nu har Optidev öppnat sitt första kontor i Danmark, i Ørestaden i Köpenhamn. Med ett kontor i Danmark kommer Optidev närmare sina kunder och kan möta en allt större efterfrågan på mobila it-lösningar inom spårbarhet och logistik.

Optidev har haft kunder i Danmark i flera år, bland annat DHL, och ser stora utvecklingsmöjligheter inom framför allt transport och logistik. Med den danska marknaden blir verksamheten nu komplett i Skandinavien.

– I Norge har vi haft en tillväxt på 45 procent, nu ska vi göra samma sak i Danmark. Genom affären med Posten Logistik, som gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark, blir det dessutom ännu viktigare med ett kontor i Danmark, säger Tobias Espmark, vd för Optidev.

Jeppe Aare Bøttiger är Optidevs försäljningschef i Danmark och den som just nu håller på att starta verksamheten. Med elva års erfarenhet av mobilitetsbranschen, varav flera år som kundansvarig på Motorola, är han en stor tillgång för företaget.

”Det er spændende at komme til en virksomhed som satser stort og aktivt udvikler nye markedsområder. Optidev tilbyder en helhedsløsning af mobile IT-løsninger for blandt andet sporbarhed og det er noget kunderne efterspørger i dag. Jeg ser frem imod at opbygge Optidev’s forretning i Danmark og kunne bidrage til virksomhedens fortsatte fremgang i Norden”, siger Jeppe Aare Bøttiger.

Bussgods satsar på Optidevs system för spårbarhet

Bussgods har länge sökt en enkel och priseffektiv Track & Trace-lösning för sina 150 rikstäckande omlastningsterminaler och ett större antal ombud. Nu har avtal signerats för ett långt samarbete där Optidev hjälper till med att samla in realtidsdata och leverans signaturer till Bussgods befintligt affärsystem.

Efter en dags workshop med personer från de olika verksamheterna har systemet tagits fram och finns nu ute för test hos utvalda terminaler, redan en månad efter genomförd workshop. Bussgods använder moderna handdatorer på terminalerna förberedda för GPS och kamera och lite enklare maskiner för ombuden. I övrigt finns samma funktionalitet i båda enheterna.

I lösningen, TrueMobile Track & Trace ingår hårdvara, kundapplikation, mobil dataplattform, programladdning och rollout, gprs abonnemang, kommunikation till affärsystemet, projektledning, test, support, 24 timmars service samt device management. Det sistnämnda för att erhålla en effektiv administration av systemet. Bussgods hyr hela lösningen på månadsbasis och betalar per enhet, vilket ger bra kontroll på systemkostnaderna.

Information om Bussgods finner du på: www.bussgods.se

Robusta mobilitetslösningar för framtiden