Arkiv för: 2012.02

Optidev öppnar kontor i Danmark

Nu har Optidev öppnat sitt första kontor i Danmark, i Ørestaden i Köpenhamn. Med ett kontor i Danmark kommer Optidev närmare sina kunder och kan möta en allt större efterfrågan på mobila it-lösningar inom spårbarhet och logistik.

Optidev har haft kunder i Danmark i flera år, bland annat DHL, och ser stora utvecklingsmöjligheter inom framför allt transport och logistik. Med den danska marknaden blir verksamheten nu komplett i Skandinavien.

– I Norge har vi haft en tillväxt på 45 procent, nu ska vi göra samma sak i Danmark. Genom affären med Posten Logistik, som gäller i Sverige, Norge, Finland och Danmark, blir det dessutom ännu viktigare med ett kontor i Danmark, säger Tobias Espmark, vd för Optidev.

Jeppe Aare Bøttiger är Optidevs försäljningschef i Danmark och den som just nu håller på att starta verksamheten. Med elva års erfarenhet av mobilitetsbranschen, varav flera år som kundansvarig på Motorola, är han en stor tillgång för företaget.

”Det er spændende at komme til en virksomhed som satser stort og aktivt udvikler nye markedsområder. Optidev tilbyder en helhedsløsning af mobile IT-løsninger for blandt andet sporbarhed og det er noget kunderne efterspørger i dag. Jeg ser frem imod at opbygge Optidev’s forretning i Danmark og kunne bidrage til virksomhedens fortsatte fremgang i Norden”, siger Jeppe Aare Bøttiger.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden