Arkiv för: 2014.06

Schenker Equipment tecknar TrueMobile Printer avtal med Optidev

Schenker Equipment anförtror Optidev med att ta ett helhetsansvar för deras etikettskrivare till alla deras verkstäder runt omkring i Europa. De har valt Optidevs lösning TrueMobile Printer. En komplett paketlösning med hårdvara, mjukvara, support, konsultation och 24 h utbytesservice.

Scenker Equipment skrivare

Enligt en ny EU-regel ska alla trailers i Europa, märkas upp med ett så kallat ”ILU-nummer” innan den 1 juli, 2014. I och med detta sökte Schenker efter en leverantör som kunde förse dem med etikettskrivare, etiketter och färgband för att kunna skriva ut ILU-nummer.  I samarbete med Zebra Technologies, förser därmed Optidev, Schenker Equipment med etikettskrivare, Zebra ZT230, samt etiketter och färgband. I tillägg till detta, tar Optidev ett ansvar för förvaltningen av den hårdvara avtalet är tecknat på 3 år,- som placeras i Schenkers olika verkstäder i Europa efter leveransen. Samt förser Schenker med mjukvara, support och utbytesservice.

Via Optidevs webbgränssnitt, kan Schenker Equipment skriva ut etiketter, se vilka trailers som är uppmärkta och vilka som återstår, beställa nya etiketter och färgband, samt göra eventuella felanmälningar. Inom 24 h efter att en felanmälan registrerats, skickar Optidev en ny etikettskrivare, vilket säkerställer att driftstopp förhindras.

Optidev ser fram emot ett långvarigt samarbete med Schenker Equipment.

Optidev TrueMobile Printer – nytt ben inom bolaget

Optidev växer och är nu redo för ytterligare ett ben att stå på; Optidev TrueMobile Printer. Optidev önskar i största möjliga mån erbjuda våra kunder ett helhetsansvar för deras mobila logistik lösningar – som en del i detta erbjudande, erbjuder vi nu samma möjlighet som vi gör på handdatorsidan, för våra kunders etikettskrivare.

TRUEMOBILE PRINTER

Det vill säga att vi erbjuder en komplett paketlösning för etikettskrivare. Där Optidev tar ett ansvar för leverans, installation, mjukvara och support på era etikettskrivare. Tack vare Optidevs webbgränssnitt, får man en tydlig överblick över sina skrivare, kan beställ material såsom etiketter och färgband, samt göra eventuella felanmälningar. Felanmälningar hanteras av Optidev, där ny enhet skickas ut inom 24 h efter att en felanmälan registrerats, vilket säkerställer att driftstopp undviks.

Vårt team som jobbar med printers har många års erfarenhet inom printerbranschen och kan ge er en nulägesanalys av era befintliga etikettskrivare samt se hur vi kan tillgodose se er med en ökad produktivitet, få kontrollerade kostnader och högre kvalité genom att Optidev tar ansvar för era etikettskrivare.

Vi erbjuder skrivare från tillverkare som är välkända för sin kvalitet, hållbarhet och pålitlighet. Våra skrivare uppfyller alla behov från enkla utskrifter till de mest krävande behoven. Vi har också ett stort urval av bärbara skrivare för alla typer av mobila lösningar.

ZEBRA Technologies, noterade på Nasdaq (ZBRA), är en av världens största tillverkare av termotransferskrivare. Zebra är kända för sin höga kvalité och driftsäkerhet, men kanske framförallt för sina systemlösningar baserade på ZPL (Zebra Programming Language).

Intermec är ett av världens ledande företag inom utveckling, tillverkning och integrering av system för automatisk datainsamling, RFID-system, mobil databehandling, nätverks- och radiokommunikationslösningar, streckkodsskrivare.

Optidev TrueMobile map

Optidevs webbaserade kartfunktion TrueMobile Map, ger en snabb överblick av företagets fordonsflotta i realtid. Funktionen ger information om var fordonen befinner sig, är på väg, utförda uppdrag och om det finns några avvikelser. Fordonens position visas på en vanlig datorskärm, storskärm eller TV. Välj bland vanlig kartbild, flygfoto eller gatuvy.

Effektivare planering av körningar

TrueMobile Map bidrar till mer effektiv trafikstyrning och ser till att nya uppdrag skickas till rätt fordon, baserat på position och planerade händelser under dagen. Onödiga telefonsamtal minimeras liksom felskickade hämtningsuppdrag. Nya körningar kan planeras mer effektivt och fördelas på fordon som befinner sig i närheten istället för att skicka en ny bil.

Analys av historisk data

Information om genomförda rutter sparas och kan analyseras. Exempelvis kan funktionen användas för att gör en analys av ej levererat gods eller körmönster under olika dagar.

GPS-handdator krävs

TrueMobile Map förutsätter en TM-handdator med GPS. Handdatorn skickar automatiskt och kontinuerligt GPS-information till TrueMobile Map, vilket gör att trafikledaren alltid vet var fordonet befinner sig.

TrueMobile Map kräver ingen extra teknik och infomationen kan spridas till ett obegränsat antal användare.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden