Arkiv för: 2015.04

Optidevs partner under Optidevdagen 2015

Optidev bjuder för tredje året i rad in till en dag där vi tillsammans med våra partners bjuder på intressanta föreläsningar och demonstrationer av lösningar som vi levererat till en del av våra kunder.

Partners ni har nöjet att lyssna till om framtiden, trender och nyheter på marknaden är:

guldpartners optidevdagen

Följande lösningar kommer vi visa upp tillsammans med ovan nämnda partners:

Tillsammans med Honeywells hårdvara, Dolphin Black, har Optidev levererat en lösning till ISS. Lösningen nyttjas av SL:s biljettkontrollanter, där de via systemet bl.a. kan skapa planeringar, göra uppföljningar och rapporter.

Tillsammans med Zebra/Motorola visar vi upp den plocklösning vi levererat till DHL, med deras hårdvara och Optidevs lösning. Ett plocksystem som effektiviserar plockprocessen med fria händer samt en mobil printer för etikettskrivning.

Tillsammans med Samport, har Optidev tagit fram en mobil betalningslösning. Den som kör lastbil, buss eller liknande, kan på ett enkelt sätt genomföra kortbetalningar med en handdator och Samport terminalen. Säkra betalningar, snabbt och effektivt, förhindrar mänskliga misstag, ett kvitto istället för två samt möjlighet att se och påverka transaktioner i realtid – är några av de många fördelar denna lösning bidrar till.

Tillsammans med SOTI, har Optidev levererat SOTI MobiControl, till bl.a. kunder som Postnord, Närkefrakt, Scania m.fl. SOTI visar upp verktyget och en del av kunderna som nyttjar lösningen finns på plats passa på att prata med dem om hur detta verktyg effektiviserat deras verksamhet. SOTI föreläser även tillsammans med Google om ”Android for work”, läs mer.

I Optidevs egna monter visar vi upp hur man kan komplettera befintliga lösningar med datafångst genom våra appar och därmed återanvända redan gjorda investeringar i flöden och integrationer. Vi visar även upp vår Internlogistikslösning, som en stor del av våra kunder använder idag; Landstinget i Värmland, Scania, DB Schenker m.fl.

Övriga partners ni får möjligheten att träffa denna dag är:

bronspartner

Kontakta marknad@optidev.se, för mer information och anmälan.

 

Robusta mobilitetslösningar för framtiden