Arkiv för: 2020.02

Optidev vinner årets pris för brottsförebyggande arbete

Optidevs lösningsarkitekt Marcus Lindholm
Optidevs lösningsarkitekt Marcus Lindholm tar hem årets pris för brottsförebyggande arbete som Stiftelsen Tryggare Sverige delar ut. Priset får Optidev för deras omfattande arbete med kroppskameror som bland annat reducerar riskerna för hot och våld.

I år är det Optidev och Marcus Lindholm som tar hem priset för brottsförebyggande arbete som Stiftelsen Tryggare Sverige delar ut sedan 2017. Enligt stiftelsens har Optidev drivit det brottsförebyggande arbetet framåt genom tekniska lösningar med anpassning till specifika användningsområden.

Rätt positionerat i säkerhetsbranschen

Pristagaren Marcus Lindholm är väldigt stolt och mycket glad över att ha fått priset.

– Säkerhetsbranschen är hårt reglerad och ställer väldigt höga krav på sina samarbetspartners. Att Stiftelsen Tryggare Sverige ger oss pris för lösningarna med våra kroppskameror är verkligen roligt, säger han.

– Att ha vunnit priset för vårt arbete med kroppskameror är en bekräftelse för att det helhetsåtagande vi alltid tar fungerar. Det visar tydligt att vi har positionerat oss rätt med våra lösningar i säkerhetsbranschen, säger Fredrik Logenius, vd på Optidev.

Framgångsrika lösningar som minskar våld

– Under de senaste åren har Marcus och företaget Optidev utvecklat den internationellt framgångsrika metoden med kroppskameror för svenska förhållanden, där utgångspunkten varit att det inte är själva kameran som är viktig utan användarna, systemet och processen, skriver Stiftelsen Tryggare Sverige i ett pressmeddelande.

Stiftelsen lyfter bland annat den stora internationella framgång som Optidev har med sina lösningar.

– Internationella erfarenheter visar på stora användningsområden med anpassade system och processer, med goda erfarenheter för både användarna och allmänheten. Det gäller särskilt arbetet med att reducera hot och våld, skriver de.

Optidev finalist i pris för brottsförebyggande arbete

Tack vare Optidevs omfattande arbete med kroppskameror har företagets lösningsarkitekt Marcus Lindholm stora chanser att vinna Stiftelsen Tryggare Sverige pris för brottsförebyggande arbete 2020. Vinnaren kommer utses i samband med Stiftelsen Tryggare Sveriges årsdag den 7 februari.

År 2017 lanserade den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ett brottsförebyggande pris. I år är det Optidev och Marcus Lindholm som har stora chanser att ta hem priset. Enligt stiftelsens bedömning har de tre utvalda finalisterna drivit det brottsförebyggande arbetet framåt genom tekniska lösningar och dess anpassade användningsområden.

– Att vara bland de tre finalisterna visar att vi har positionerat oss med våra lösningar i säkerhetsbranschen, säger Fredrik Logenius, vd på Optidev.

Framgångsrika lösningar

– Under de senaste åren har Marcus och företaget Optidev utvecklat den internationellt framgångsrika metoden med kroppskameror för svenska förhållanden, där utgångspunkten varit att det inte är själva kameran som är viktig utan användarna, systemet och processen, skriver Stiftelsen Tryggare Sverige i ett pressmeddelande.

Marcus Lindholm är stolt och glad över nomineringen.

– Säkerhetsbranschen är hårt reglerad och ställer väldigt höga krav på sina samarbetspartners. Så att Stiftelsen Tryggare Sverige uppmärksammar lösningarna med våra kroppskameror är verkligen roligt, säger han.

Stiftelsen lyfter bland annat den stora internationella framgång som Optidev har fått med sina lösningar.

– Internationella erfarenheter visar på stora användningsområden med anpassade system och processer, med goda erfarenheter för både användarna (poliser, säkerhets- och kollektivtrafikpersonal etc.) och allmänheten, skriver de.

Minska våld och höja arbetsglädje

Stiftelsen betonar speciellt den fleråriga erfarenhet som Marcus Lindholm har från IT- och säkerhetsbranschen. Hans utvecklingsarbete för Optidev visar på tydliga och pålitliga resultat.

– Det gäller särskilt arbetet med att reducera hot och våld. Svenska erfarenheter visar också att användarna mår bättre, känner sig gladare och att sjukfrånvaron därmed också minskar, säger Stiftelsen Tryggare Sverige.

På fredag den 7 februari 2020 kommer vinnaren utses i samband med Stiftelsen Tryggare Sveriges årsdag.

 

 

Optidev i framgångsrikt möte med FN i Rom

– Tillsammans med fem andra svenska företag, inbjudna av Business Sweden, träffade vi tre av FN:s organisationer i Rom. Vi presenterade Optidevs möjligheter att kunna hjälpa FN med spårbarhet av deras leveranser runt om i världen, berättar Optidevs vd Fredrik Logenius.

Optidev i Borås utvecklar mobil teknik för bland annat spårbarhet, tillgänglighet och insamling av information i realtid. I Sverige använder sig företag som Postnord och DHL av Optidevs logistiklösningar för att hålla koll på varor och transportflöden.

– Vi träffade FN:s organisationer WFP, IFAD och FAO. De var bland annat intresserade av kravspecifikationer för bättre spårbarhet i deras supply chains, berättar Logenius.

Potentiella affärsmöjligheter

Business Sweden hade valt svenska företag som genom sina specialistkompetenser kan leverera tjänster och produkter till FN:s arbete med att uppfylla de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

– Business Sweden hjälper svenska företag att växa och öka deras globala försäljning vilket inkluderar fördelar som kortare tid till marknad, minimerad riskutsatthet samt nya intäktsströmmar. Nu har vi visat på potentiella affärsmöjligheter och samarbeten med de Rombaserade FN-organen WFP, FAO och IFAD och intresset för Optidevs lösning var stort. Tillsammans med företagen kommer vi att fortsätta dialogen med FN-organen, berättar Marcus Persson som är Project Manager på Business Sweden.

Fler möten i framtiden

Optidev är mycket nöjda med utkomsten av mötena i Rom.

– Det är naturligtvis roligt att Business Sweden uppmärksammar vår kompetens internationellt. Nu har vi etablerat kontakt med FN-organisationerna och ska ha uppföljande möten, avslutar Logenius.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden