Arkiv för: 2021

Optidev det första svenska bolaget med Googles validering

Ett sätt att försäkra sig om att en leverantör är på rätt nivå, är att genomgå en validering. Genom att bli godkända för Android Enterprise Service Provider har Optidev nu inte bara satt en hög standard, det säkerställer också att kunderna kan känna sig trygga med att implementera en mobil plattform för sitt företag. Optidev är det första svenska bolaget med valideringen.

Den stora mängden mobila enheter och tjänster som erbjuds på marknaden kan skapa förvirring för företag som vill integrera allt i en sammanhållen lösning. För att förtydliga och förenkla användningen av både tjänster och partners tjänster har Google skapat programmet Android Enterprise Recommended. Programmet identifierar OEM-tillverkare, Enterprise Mobility Management och leverantörer som uppfyller de strikta företagskrav som validerats av Google.

Optidev är redan väl integrerat med ett antal plattformar, bärare, tjänster och mobila erbjudanden, men för att uppnå statusen Android Enterprise Service Provider och ge kunderna en ännu större trygghet var Optidev tvungna att uppfylla en rad olika kriterier.

– För att bli godkända ska bland annat 60 procent av säljorganisationen genomgått en utbildning i Android Enterprise, samtidigt ska 60 procent av resurser inom pre sales genomgå en ännu mer avancerad utbildning. Slutligen ska minst tre experter utbildas inom den högsta utbildningen, Android Enterprise Experts. Vi har just nu fyra personer som har utbildat sig på den nivån, berättar, Fredrich Pékar Deputy Consulting & Project Delivery Manager på Optidev.

Sammantaget handlar det om hur man ska kunna leverera en så smart och bra lösning som möjligt. Android används redan i stor utsträckning bland företag, eftersom fler och fler mobila enheter används för affärskritiska processer. Behovet av att korrekt planera och stödja med androidenheter bara växer.

– Detta är en bekräftelse på att vårt sätt att arbeta med lösningar för Managed Mobility Services tillsammans med Android Enterprise är rätt. Vi jobbar alltid för att följa rätt guide lines och leverera en så bra lösning som möjligt åt kund. Nu har vi Google i ryggen vilket såklart känns skönt. En bra validering är ett kvitto på att vi kan det här.

Optidev en av Sveriges Bästa Arbetsplatser – igen!

Optidev är för tredje gången med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser och därmed återigen en av Sveriges 25 bästa.

”Som vd är jag naturligtvis oerhört stolt över att vi utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser – igen. Det här är något vi alla på Optidev ska ta åt oss äran av och något vi i allra högsta grad bidragit till tillsammans”, säger en glad Fredrik Logenius.

Undersöknings- och konsultföretaget Great Place to Work har återigen utsett Optidev till utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplats 2021. Utmärkelsen baseras på en medarbetarundersökning där man har utvärderat och listat de organisationerna med bäst arbetsplatskultur i landet. För att komma med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste organisationen kunna visa att de anställda har en övergripande positiv upplevelse av sin arbetsplats.

Optidev har med sina 99 anställda genom åren haft ett mycket gott arbetsklimat och har sedan 2018 samarbetat med Great Place to Work.

”Vi har en fantastiskt fin grund att stå på när det kommer till stolthet och kamratskap. En viktig del i vårt arbetsklimat är att skapa mening och delaktighet för medarbetaren. Optidevs företagskultur genomsyras av ödmjukhet och tillit för individen samt att hålla balansen mellan arbete och livet i övrigt”, berättar HR-chef Marje Langseth Seimre.

Great Place to Work undersöker även organisationens ledarskap, där verksamheterna måste kunna visa hur de anställer, inspirerar, informerar, lyssnar, visar uppskattning, utvecklar sina medarbetare, visar omtanke, firar framgångar, fördelar medel samt hur de arbetar med socialt ansvarstagande.

”Värt att nämna är vår vice vd David Landerborn, som med sitt engagemang och drivkraft varit vår tyngsta kulturbärare. Han är en stor anledning till varför vi är här idag”, fortsätter Marje Langseth Seimre.

På Optidev har man flera olika sätt för att skapa en positiv arbetskultur. Bland annat finns en Må Bra-grupp som lägger vikt vid aktiviteter för välmående. Under 2020 har gruppen arbetat mestadels digitalt, med tanke på det gångna årets distansarbete. Trots fysisk distans och över ett års hemarbete har Optidev ändå lyckats behålla sin ställning som en av Sveriges bästa arbetsplatser.

”Nu längtar vi bara till att kunna fira detta som vi alltid brukar göra när vi gjort något bra. Det finns verkligen ett stort uppdämt behov av att träffas och prata om allt vi åstadkommit under 2020”, avslutar Fredrik Logenius, vd på Optidev.

#sba2021 #sverigesbästaarbetsplats2021 #sverigesbästaarbetsplats

www.greatplacetowork.se

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Logenius
CEO
+46 733 58 42 02
fredrik.logenius@optidev.se

Marje Langseth Seimre
HR-chef
+46 721 73 11 11
marje.langseth.seimre@optidev.se

Robusta mobilitetslösningar för framtiden