”Affärsutveckla tillsammans”

Att uppnå optimal effektivitet, spara tid, nöjda kunder, nöjda medarbetare, tjäna pengar – är en ständiga strävan hos majoriteten. Även om den tar sig ut i olika former från bolag till bolag och person till person. De krav som ställs av samhället, gör att vi måste förstå varandra bättre för att affärsutveckla tillsammans.

livskvalité

Under Detaljhandelns Logistikdag 2013, berördes ämnet i sin helhet hur viktigt det är att allt från valet av lokal att bedriva sin verksamhet i, till hur det man säljer paketeras är av så stor vikt för att kunna leverera utefter konsumentens efterfrågan.

Frågan fortsätter att beröras. Härom dagen hade Arne Andersson, e-handelsspecialist ett intressant inlägg på sin blogg om just detta efter att ha medverkar på TDC, ni hittar hans ord på hans blogg här. Intressant att ämnet berörs från så många aspekter, att alla bolag ser domino- effekten av att skapa en förståelse för hur vi jobbar! Att vi därigenom skapar möjlighet att affärsutveckla tillsammans.

Arne Andersson föreläser på Optidevdagen den 7 maj 2015, ta kontakt med oss för mer info om dagen samt möjlighet till att medverka! Temat för Optidevdagen är ”Spårbarhet i realtid” där vi tillsammans med några av våra kunder och leverantörer bl.a. Honeywell, Motorola/Zebra, SOTI, Samport och Brodit, visar upp lösningar som vi tagit fram för att effektivisera våra kunders verksamheter.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden