Akademiska Sjukhuset

LSU Transport inför TrueMobile för ökad kontroll och spårbarhet på Akademiska sjukhusets interna transporter.

”Med Optidevs system för ”Track & Trace” har svinnet minskat från 15.000 kr till cirka 400 kr i månaden”, säger Jonas Berglund. ”Men ännu viktigare än den ekonomiska vinsten, är att vårt anseende har förbättrats.”

Problem

LSU Transport saknade ett system för spårbarhet och kvittering av paket och hade dålig koll på sina leveranser. De externa transportörerna kvitterade allt gods vid ankomsten till sjukhusets godsmottagning men därefter upphörde all spårbarhet. Därmed fanns det inte något kvitto på att godset hade nått slutmottagaren och man visste inte heller vem som hade tagit emot paketet.

”Vår verksamhet stod som ansvarig om ett paket kom bort och svinnet belastade vår budget”, säger Jonas Berglund, transportchef på Lands-tingsservice i Uppsala län. ”Bristen på kontroll gav vår verksamhet dåligt anseende och mycket tid gick åt till att leta efter paket som hade hamnat på villovägar.”/systemet kommunicerade i realtid så att informationen blev direkt sökbar via Internet. Enkelt handhavande, snabb implementering och flexibilitet var andra viktiga faktorer.

Lösning

LSU Transport valde Optidevs lösning, TrueMobile, en tjänst för mobil datafångst med realtidskoppling. För en fast månadskostnad per användare ingår handdatorn MC55 från Motorola med streckkods-läsare, utskriftsfunktion, programvara, datakommunikation (GPRS), 24-timmars utbytesservice och support.
Vid ankomstregistreringen skannas fraktsedeln och namnet på transportföretaget väljs från handdatorns meny. LSU Transport skannar sedan paketets sändningsnummer när det lämnas till slutmottagaren på sjukhuset.
Mottagaren kvitterar med en signatur på handdatorns skärm och signaturen sparas som en bild. En del avdelningar har tecknat ett särskilt avtal med LSU Transport som gör att de kan skanna en unik streckkod som sitter på respektive avdelnings leveransplats istället för att ta mottagarens signatur. Registreringen tidstämplas och ansvaret för godset övergår till mottagaren.

Via handdatorn kan användaren även registrera avvikelser som exempelvis bomkörningar.
Handdatorn kommunicerar i realtid via mobilnätet (GPRS). Informationen samlas på TrueMobile Web där LSU Transport kan logga in för att kontrollera att godset har levererats och vem som har kvitterat.

Vinster

TrueMobile ger spårbarhet och möjlighet att följa upp alla leveranser i realtid. Ansvaret för godset blir tydligt då det övergår till mottagaren när godset kvitteras.
”Med Optidevs system för ”track & trace” har svinnet minskat från 15.000 kr till cirka 400 kr i månaden”, säger Jonas Berglund. ”Men ännu viktigare än den ekonomiska vinsten, är att vårt anseende har förbättrats.”

Systemet gör det även enkelt att följa upp leveranskvalitet och att rapportera avvikelser.
”Nu har vi full kontroll på våra leveranser och spenderar mycket mindre tid på telefonsamtal och att leta efter paket som har hamnat på villovägar”, menar Jonas Berglund. ”Nu kan vi ge snabbt och säkert besked om var varje paket befinner sig.”

För mer information, kontakta gärna oss på telefon 031 – 80 93 80 eller via mail på marknad@optidev.se

Robusta mobilitetslösningar för framtiden