GPS, bränslespar, skadehantering löser Transportledet med Optidevs DHL TM4-lösning

Transportledet

 

Transportledets alla bilar förses under året med utrustning för att via handdator ge information om godsets status för dagen, fordonets körsätt och förbrukning samt vart det befinner sig inklusive dess historik. Även eventuella skador på flak och bilar samlas in via handdator och visas på en skadewebb. Transportledet får också på samma sätt en mobil tidinrapportering. Mångmiljonbeställningen är den första i Optidevs satsning att merutnyttja befintliga handdatorer i DHL-flottan.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden