Höstens stora Google Enterprise seminarium

Optidev föreläser på höstens stora Google Enterprise Seminarium

Google Frukostseminarium 20130909

Världen växer, det gäller att hänga med i den utveckling och de mobila behov som ständigt ökar. Med innovation utifrån Google MAP har Optidev utvecklat en kartfunktion som med hjälp av GPS-spårning från t.ex. en smartphone eller en handdator, gör det möjligt att följa trans­porter i realtid via Google Maps. Trafikledaren ser vilka fordon som finns tillgängliga och de­ras status (ledig, rast, rutt etc). Trafikledaren kan se hur många uppdrag som finns bokade på bilen och hur stor del av den lastade voly­men som är levererad. Fordon kan färgkodas så att transportledaren bara ser ”sina” bilar. Ankomsttiden kan beräknas mer exakt och trafikledaren kan ge mer detaljerad information om varje transport.

Kartan är en standardmodul inom Optidevs TrueMobile tjänst  och används redan hos många kunder inom olika branscher. Med tanke på denna lösning är nu Optidev inbjudna att föreläsa på Googles stora Enterprise seminarium i Stockholm om den lösning vi skapat.

Är du intresserad av att veta mer?

Vänligen kontakta oss på marknad@optidev.se eller ring oss på nummer +46 31 80 93 80

Nyheter

Robusta mobilitetslösningar för framtiden