Landstinget i Värmland inför TrueMobile för spårbarhet

Landstinget i Värmland (LIV) använder TrueMobile Track & Trace, Optidevs system för spårbarhet, för att effektivisera och kontrollera distributionen av läkemedel till landstingets sjukhus, vårdcentraler och tandkliniker.

TrueMobile Track & Trace används för att öka spårbarheten och säkerheten för leveranser av apotekslådor med läkemedel och narkotiska preparat till de olika sjukvårdsenheterna inom Landstinget i Värmland.  Det nya systemet innebär också att Landstingsservice som sköter landstingets transporter kan arbeta mer effektivt och erbjuda sina uppdragsgivare bättre service.

TrueMobile Track & Trace är en modulbaserad lösning som bygger på färdigutvecklade programmoduler som enkelt anpassas till verksamhetens behov. Systemet består av handdatorer med programvara för registrering och kvittering av försändelser, samt en hemsida med säker inloggning där LiV kan se status på alla försändelser i realtid. Handdatorerna utnyttjar mobiltelefonnätet för att kommunicera och någon koppling till landstingets nätverk behövs därför inte.

Apotekslådorna märks med streckkoder som innehåller lådornas leveransadresser. Landstingsservice skannar lådorna vid både upphämtning och leverans. Vid leveransen skannas även leveransplatsens unika kod för att bekräfta att lådan har levererats till rätt adress. Mottagaren kan även kvittera med en signatur på handdatorns skärm. All insamlad information tidstämplas och skickas via mobiltelefonnätet till hemsidan där LiV kan spåra försändelser i realtid.

”Eftersom apotekslådorna innehåller läkemedel och ibland narkotiska preparat, var det viktigt att kunna spåra leveranserna och att ha en tydlig kvittering vid överlämningen,” säger Staffan Flodin som är projektledare på LiV. ”TrueMobile Track & Trace ger oss bättre kontroll och om problem uppstår går det fortare att reda ut vad som har hänt och vem som är ansvarig.”

”Genom användning av färdigutvecklade programmoduler som anpassas till kundens verksamhet, kan vi erbjuda en mer driftsäker och kostnadseffektiv lösning än många av våra konkurrenter, ” förklarar Tommy Vestlie, VD för Optidev. ”Upplägget sparar mycket tid vid införandet och användarna kan se en omedelbar förbättring av både leveranskvalitet och kundnöjdhet bland sina uppdragsgivare.”

LIV betalar en fast månadshyra per användare och då ingår en handdator med SIM-kort, datatrafik, programmodul för streckkodsläsning vid upphämtning och leverans, enklare anpassning av gränssnitt, samt  en hemsida med säker inloggning för sökning på försändelser i realtid. Dessutom sköter Optidev driften samt tillhandahåller support och 24-timmars utbytesservice om en handdator krånglar.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden