Optidev i framgångsrikt möte med FN i Rom

– Tillsammans med fem andra svenska företag, inbjudna av Business Sweden, träffade vi tre av FN:s organisationer i Rom. Vi presenterade Optidevs möjligheter att kunna hjälpa FN med spårbarhet av deras leveranser runt om i världen, berättar Optidevs vd Fredrik Logenius.

Optidev i Borås utvecklar mobil teknik för bland annat spårbarhet, tillgänglighet och insamling av information i realtid. I Sverige använder sig företag som Postnord och DHL av Optidevs logistiklösningar för att hålla koll på varor och transportflöden.

– Vi träffade FN:s organisationer WFP, IFAD och FAO. De var bland annat intresserade av kravspecifikationer för bättre spårbarhet i deras supply chains, berättar Logenius.

Potentiella affärsmöjligheter

Business Sweden hade valt svenska företag som genom sina specialistkompetenser kan leverera tjänster och produkter till FN:s arbete med att uppfylla de 17 globala målen för en hållbar utveckling.

– Business Sweden hjälper svenska företag att växa och öka deras globala försäljning vilket inkluderar fördelar som kortare tid till marknad, minimerad riskutsatthet samt nya intäktsströmmar. Nu har vi visat på potentiella affärsmöjligheter och samarbeten med de Rombaserade FN-organen WFP, FAO och IFAD och intresset för Optidevs lösning var stort. Tillsammans med företagen kommer vi att fortsätta dialogen med FN-organen, berättar Marcus Persson som är Project Manager på Business Sweden.

Fler möten i framtiden

Optidev är mycket nöjda med utkomsten av mötena i Rom.

– Det är naturligtvis roligt att Business Sweden uppmärksammar vår kompetens internationellt. Nu har vi etablerat kontakt med FN-organisationerna och ska ha uppföljande möten, avslutar Logenius.

För vidare information och vid eventuella intervjuer, vänligen kontakta:

Fredrik Logenius
Vd, Optidev AB
Mobil: +46 733-58 42 02
E-mail: 
fredrik.logenius@optidev.se

Fredrik Logenius Vd, Optidev AB

Ladda ner

Tillsammans med fem andra svenska företag, inbjudna av Business Sweden, träffade Optidev tre av FN:s organisationer i Rom.

Ladda ner

Nyheter

Robusta mobilitetslösningar för framtiden