Optidev levererar mobilt ordersystem till Karlstad sjukhus

Karlstad centralsjukhus har som första sjukhus i Sverige infört en förrådshiss som ska effektivisera lagerhållning, beställning och leverans av olika förbrukningsartiklar. Beställningar och plockordrar skapas med hjälp av Optidevs orderhanteringssystem TrueMobile Order & Deliver.  Sjukhuspersonalen beställer varorna i en handdator som kommunicerar med hissens automatiserade plocksystem.

Karlstad sjukhus räknar med att snabbt spara in kostnaden för systemet då ett enda lager nu kan försörja 16 avdelningar med material istället för som det varit förut, ett lager per avdelning. Själva plockarbetet av ordern sker direkt och man behöver aldrig vänta på sin beställning.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden