Optidev TrueMobile map

Optidevs webbaserade kartfunktion TrueMobile Map, ger en snabb överblick av företagets fordonsflotta i realtid. Funktionen ger information om var fordonen befinner sig, är på väg, utförda uppdrag och om det finns några avvikelser. Fordonens position visas på en vanlig datorskärm, storskärm eller TV. Välj bland vanlig kartbild, flygfoto eller gatuvy.

Effektivare planering av körningar

TrueMobile Map bidrar till mer effektiv trafikstyrning och ser till att nya uppdrag skickas till rätt fordon, baserat på position och planerade händelser under dagen. Onödiga telefonsamtal minimeras liksom felskickade hämtningsuppdrag. Nya körningar kan planeras mer effektivt och fördelas på fordon som befinner sig i närheten istället för att skicka en ny bil.

Analys av historisk data

Information om genomförda rutter sparas och kan analyseras. Exempelvis kan funktionen användas för att gör en analys av ej levererat gods eller körmönster under olika dagar.

GPS-handdator krävs

TrueMobile Map förutsätter en TM-handdator med GPS. Handdatorn skickar automatiskt och kontinuerligt GPS-information till TrueMobile Map, vilket gör att trafikledaren alltid vet var fordonet befinner sig.

TrueMobile Map kräver ingen extra teknik och infomationen kan spridas till ett obegränsat antal användare.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden