Optidev underlättar arbetet för E.ON:s Servicetekniker

Efter att redan ha samarbetat med E.ON i flera år har Optidev nu skapat nya specifikt anpassade lösningar för energibolagets fältarbete inom fjärrvärme- och mätarservice.

Optidev har utvecklat två nya Mobility as a Service-lösningar som är både komplexa och specialiserade för E.ON:s fältarbete inom fjärrvärme- och mätarservice. Lösningarna innehåller ett nytt planeringsverktyg som back office för energibolagets tekniker med nya applikationer för att underlätta i diverse servicearbeten och mätarbyten runtom i Sverige.

Under arbetstitlarna E.ON Service och E.ON Mätarbyte kunde Optidev ta fram två applikationer som är anpassade efter specialfunktionerna som teknikerna behöver när förebyggande- och avhjälpande underhåll ska utföras på kundernas fjärrvärmecentraler samt vid revisionsbyten av mätutrustningar. Optidev har utrustat bolaget med ruggade surfplattor som garanterar driftsäkerhet i föränderlig eller utmanande arbetsmiljö. Tack vare specialfunktionen Store and forward kan teknikerna fortsätta jobba utan täckning och använda sig av applösningar även i offline-läge.

Optidev blickar tillbaka på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med E.ON, där man under åren utvecklat lösningar för att förenkla och säkra arbetet både för fältservice och back office.

För frågor och mer information:

Fredrik Logenius
​Vd, Optidev AB
​Mobil: +46 733-58 42 02
​E-mail: fredrik.logenius@optidev.se

Håkan Magnusson
Account and Sales Manager, Optidev AB
Mobil: +46 722 12 77 21
E-mail: hakan.magnusson@optidev.se

Fredrik Logenius, ​Vd, Optidev AB

Ladda ner

Håkan Magnusson, Account and Sales Manager, Optidev AB

Ladda ner

Robusta mobilitetslösningar för framtiden