Persontrafikmässan 28-30 oktober, där är vi!

Persontrafik har blivit den naturliga mötesplatsen för alla som på något sätt är engagerad i den nordiska kollektivtrafiken. Uppmuntran till samåkning samt förbättrad kollektivtrafik pågår kontinuerligt runt om i landet med ambitionen att minimera köer och rusningstrafik, samt för att minska trafikens miljöpåverkan.

 

Optidev visar upp TrueMobile Travel, ett komplett ERP system för persontrafik, systemet tillgodoser:

  • Planering
  • Prissättning
  • Försäljning
  • Biljettkontroll
  • Uppföljning

Mer information om mässan hittar du här.

Besök oss i monter C07:30, kontakta gärna marknad@optidev.se för ytterligare information!

 

 

Robusta mobilitetslösningar för framtiden