Fler referenser

Akademiska sjukhuset

Ett nytt handdatorsystem från Optidev ger bättre kontroll på sjukhusets transporter, vilket innebär snabbare leveranser, minskat svinn och nöjda uppdragsgivare.

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ökad spårbarhet på Akademiska sjukhusets transporter

Inget stöd för spårbarhet och kvittering
LSU Transport som sköter Akademiska sjukhusets interna transporter saknade ett system för spårbarhet och kvittering av paket. De externa transportörerna kvitterade allt gods vid ankomsten till sjukhusets godsmottagning men därefter upphörde all spårbarhet. Därför fanns det inte något kvitto på att godset hade nått slutmottagaren och man visste inte heller vem som hade tagit emot paketet.

”LSU Transport stod som ansvarig om ett paket kom bort och svinnet belastade vår budget”, säger Jonas Berglund, transportchef på Landstingsservice i Uppsala län. ”Bristen på kontroll gav vår verksamhet dåligt anseende och mycket tid gick åt till att leta efter paket som hade hamnat på villovägar.”

LSU Transport sökte ett elektroniskt system för kvittering som kunde ge bättre kontroll och spårbarhet. Det var viktigt att systemet kommunicerade i realtid så att informationen blev direkt sökbar. Enkelt handhavande, snabb implementering och flexibilitet var andra viktiga faktorer.

Affärsnytta

Spårbarhet och uppföljning i realtid
Ökat anseende
Mindre support och administrativt arbete
Enkel och snabb implementering
Skalbarhet

Track & Trace

”Tack vare det nya handdatorsystemet har svinnet minskat från 15.000 kr till cirka 400 kr i månaden.”

- Jonas Berglund, transportchef på Landstingsservice i Uppsala län

Sammanfattning

  • Streckkodsläsning
  • Signaturfångst
  • 3G-kommunikation
  • Utskrift
  • TrueMobile Web
  • Stand-alone

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av Sveriges främsta storsjukhus. Idag arbetar drygt 8000 personer där och tusentals patienter behandlas varje dag. LSU Transport ansvarar för Akademiska sjukhusets transporter. De sköter sjukhusets godsmottagning och ser till att leveranserna når rätt mottagare. Enheten är resultatbaserad och hanterar mer än en miljon orderrader per år.

http://www.akademiska.se

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden