Fler referenser

DB Schenker

Med en föråldrad maskinpark hos sina ombud behövde DB Schenker en ny lösning för både hårdvara och mjukvara. Optidev tog fram en flexibel, tillförlitlig och framtidssäkrad lösning.

Helhetslösningen som framtidssäkrar 1 400 Schenker-ombud i Sverige.

Bakgrund

Äldre teknik
DB Schenkers pakettjänst för privatpersoner har idag runt 1 400 ombud. Pressbyråer, tobakshandlare, livsmedelsbutiker, bensinstationer och liknande där folk kan hämta och skicka paket. Sedan 1990-talet, då tjänsten fortfarande hette Privpak, hade man använt sig av äldre handdatorer för track & trace. 2009 gick man över till en lösning med Windows-datorer.

Inte helt problemfritt
Många av PC-datorerna var uppkopplade via ADSL-modem som Schenker var ansvariga för. Några av problemen då var otillåten surfning och att andra aktörer hos ombudet kunde utnyttja och belasta uppkopplingen som var på Schenkers ansvar. Nästa problem kom när Microsoft slutade ge support för operativsystemet (Windows XP) som dessa datorer gick på. Förutom detta var hårdvaran utrymmeskrävande och kunde inte fjärrstyras eller fjärruppdateras på ett tillfredsställande sätt.

Började leta efter alternativ
2013 började Schenker titta på andra lösningar och Optidev erbjöd sig att bli mobilitetsleverantör till hela koncernen. I erbjudandet ingick inte bara leverans av hård- och mjukvara, utan även att Optidev skulle arbeta proaktivt och komma med förslag och lösningar anpassade efter Schenkers olika behov inom koncernen.

Samarbetet inleddes
Det första steget i samarbetet med Schenker var att börja leverera trådlösa scanners till ombuden. Parallellt med detta arbetade Optidev i nära samarbete med Schenker för att ta fram en lösning som kunde ersätta de föråldrade Windows/PC-datorerna och även passa för framtida utveckling.

Lösning

Säkerhet och flexibilitet
För en flexibel och säker lösning valdes en surfplatta, Samsung Galaxy Tab, med operativsystemet Android. Istället för den gamla modemanslutningen används en 4G-uppkoppling mot Telenors nät med ca 10 000 4G-master och 100 % täckningsgaranti. Tillsammans med Brodit utvecklades ett skal av hårdplast med fjädring för att undvika skador, med låsbart och stöldsäkrat ställ. Surfplattan ansluter till den trådlösa scannern via Bluetooth. Lösningen är givetvis anpassad för att kunna inlemma kommande modeller av Tab:en.

Full kontroll
Optidev levererar alla Samsung Tabs med SOTI Device Management förinstallerat vilket ger Schenker möjligheten att fjärrstyra och fjärruppdatera enheterna samt köra dem i så kallat kioskläge – alltså att ombuden endast kan använda en enda app på surfplattorna. Appen är utvecklad av Optidev och ansluter direkt till både scannern och Schenkers ombudsportal.

Pilotcase och utrullning
Sommaren 2014 utfördes en pilot hos tio Schenker-ombud, särskilt utvalda som ”svåra” ombud med tidigare problem med täckning, funktion eller andra delar av den gamla lösningen. Piloten gav ett mycket gott resultat och Schenker började därefter rulla ut Optidevs lösning till alla sina ombud. I september 2016 var samtliga Tab utrullade och projektet anses vara ett av de bäst fungerande inom Schenker-koncernen.

Affärsnytta

Trådlös helhetslösning
Fjärrkonfiguration
Enkel att använda och administrera
Förhöjd datasäkerhet
Stöld- och skadesäkrad
24h utbytesservice direkt mot ombud

Helhetslösning med Tab

Detta är en framtidssäkrad lösning som även kan hantera det faktum att det regelbundet släpps nya Tab till konsumentmarknaden. Dessa kan enkelt kan inlemmas i lösningen och därmed erbjuda kunden och marknaden en generisk hyrlösning över tid.

Sammanfattning

  • Trådlös helhetslösning
  • Fjärrkonfiguration
  • Förhöjd datasäkerhet
  • Stöld- och skadesäkrad
  • Enkel att använda och administrera
  • 24h utbytesservice direkt mot ombud

Om DB Schenker

DB Schenker är ett logistikföretag, som i Sverige erbjuder olika typer av transporter samt lager- och logistiklösningar. DB Schenker startades för över 100 år sedan av Gottfried Schenker i Wien, Österrike. Idag finns företaget representerat över hela världen.

https://www.dbschenker.se

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Robusta mobilitetslösningar för framtiden