Fler referenser

DHL Express

DHL Express har infört TrueMobile Track & Trace från Optidev i alla sina bilar som kör partilastat gods i Sverige. Systemet ger spårbarhet i realtid samtidigt som det bidrar till ökad kvalitet, snabbare fakturering och bättre uppföljning.

dhl-express

TrueMobile Track & Trace ger DHL Express spårbarhet på partilastat gods

Bakgrund
Hösten 2008 driftsatte DHL Express drygt 1 100 handdatorer, baserade på Optidevs TrueMobile Track & Trace med rutiner för hämtning och leverans samt registrering av avvikelser och justering av godsets vikt och volym. Totalt omfattas 3 300 yrkesförare och 140 åkerier som kör partilastat gods åt DHL. Berglunds Åkeri i Eskilstuna var först med att införa handdatorsystemet i sin verksamhet.

IT-stöd för spårbarhet saknades
DHL saknade IT-stöd för att spåra partilastat gods. Förararna använde papper och penna för att bocka av leveranser och informationen var inte sökbar i DHL:s system förrän långt efteråt.

”Våra kunder efterfrågade bättre spårbarhet på allt partigods,” säger Michael Källbäcker, projektledare på DHL. ”Investeringen i TrueMobile Track & Trace var därför ett strategiskt beslut för att behålla vår ledande positionen och vinna nya marknadsandelar.”

Avvikelserapportering
DHL sökte en lösning som även kunde hantera rapportering av avvikelser och justering av godsets vikt och volym ifall de uppgifter som uppgivits av kunden inte stämmer.

Affärsnytta

Bättre kundservice
Tydligare ansvar för skador
Enkelt att justera misstag
Snabbare fakturering
Bättre uppföljningsmöjligheter

Track & Trace

”Handdatorerna har förbättrat kvaliteten på våra faktureringsunderlag och debitering kan ske i direkt anslutning till transportdatumet.”

- Michael Källbäcke, projektledare, DHL

Sammanfattning

  • Handdatorsystem till fast månadshyra
  • Handdator med koppling till Mobilast
  • Avvikelserapportering
  • Sökbar information i realtid

Om DHL Express

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och är ”logistikbolaget för hela världen”. DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.

Med ett globalt nätverk som består av mer än 220 länder och territorier och med runt 300 000 medarbetare över hela världen erbjuds kunder högsta kvalitet kombinerat med god lokal kännedom. Allt för att på bästa sätt kunna tillgodose kundens behov av tjänster som täcker hela logistikkedjan. DHL ingår i Deutsche Post DHL. 2009 hade koncernen en omsättning på över 46 miljarder euro.

DHL Parti

DHL Parti är partilastat gods som går direkt från avsändare till mottagare, utan omlastning på terminal. Transporterna sköts till stor del av DHL:s partnernätverk.

http://www.dhl.se/

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden