Fler referenser

E.ON

Med en mängd olika ärenden, fälttekniker och underleverantörer blev papper och penna ett hinder och en allt för stor tidstjuv för E.ON. Optidev tog fram systemet som kapade ner det administrativa arbetet och gjorde planeringen smidigare.

Systemet som effektiviserade E.ONs arbete

Bakgrund
När E.ON kom till Optidev var det med ett problem som fortfarande är förvånansvärt vanligt bland många företag: för mycket papper och penna. För E.ONs del var det den manuella hanteringen av uppgifter mellan fältteknikerna och affärssystemet som gick alldeles för tungt.

Enhetligt flöde med rätt kopplingar
För att Optidev skulle kunna utveckla en optimal lösning krävdes att vi först tog fram ett önskat arbetsflöde. Med papper och penna kan tio personer ha tio olika tillvägagångssätt – alltså låg utmaningen i att skapa ett standardflöde som samtliga kunde ta till sig. För att lösa det anordnade vi workshoppar med alla funktioner, alltså hela kedjan av folk som kommer att använda systemet i slutändan. Nästa utmaning var att integrera affärssystemet SAP med plattformen vi höll på att bygga.

Lösning

Med den nya lösningen arbetar E.ONs fälttekniker nu i en webbportal där de ser vilka servicearbeten som ska utföras. Uppgifterna är hämtade från SAP men kan utökas med ytterligare information som affärssystemet inte alltid kan hantera.

Portalen är utformad för smidig planering där fälttekniker kan samarbeta eller omfördela arbetsbördan för att effektivisera och höja flexibiliteten i kundkontakten. Datan som samlas in ute hos kund – allt från standardsiffror till särskilda noteringar eller bilder – går sedan direkt in i webbportalen där tillämplig data återrapporteras till SAP.

Anpassad för rätt miljöer
Eftersom många av jobben kommer att utföras i källare och andra miljöer med dålig täckning var det viktigt att bygga ett system som fungerar i offline-läge. Så länge en tekniker loggar in före ett påbörjat arbete kommer alla uppgifter att sparas lokalt medan arbetet utförs, för att sedan skickas iväg när teknikern åter är online.

Affärsnytta

Extrem minskning av administrativt arbete
Valideringar för minskade felmarginaler
Flexibel planering
Bättre översikt

Sammanfattning

  • Digitalisering av processer
  • Hård- och mjukvara
  • Genomarbetat arbetsflöde
  • Minskad administration
  • Förbättrad planering

Om E.ON

E.ON är ett energibolag som fokuserar på innovativa kundlösningar, förnybar energi och distribution av el genom smarta elnät. Företaget startade 1906 under namnet Sydkraft och ingår sedan tidigt 2000-tal i E.ON-koncernen.

http://www.eon.se/

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden