Fler referenser

Geodis Wilson

TrueMobile Track & Trace ökar spårbarheten och ger Geodis Wilsons kunder tillgång till mer detaljerad information om varje försändelse. Skanning av gods före lastning minskar risken för fellastningar och förseningar.

geodis-wilson

Geodis Wilson ökar spårbarheten på gods

Geodis Wilson erbjuder transportlösningar med sjö- och luftfrakt samt värdeadderande transporttjänster. Geodis Wilson äger inte någon egen transportflotta, utan kontrakterar andra företag som genomför transporterna.

Brist på spårbarhet
Outsourcing är ett kostnadseffektivt alternativ, men spårning av transporterna blir mer komplex eftersom Geodis Wilson inte kontrollerar infrastruktur och it-system. Vissa av de kontrakterade företagen saknade system för spårbarhet, något som ökade risken för att transporter hamnade fel med dyra förseningar som följd. Bristen på information gjorde det svårt för Geodis Wilsons kunder att planera och allokera resurser för lossningen av godset.

Krav på enkel installation och underhåll
Geodis Wilson sökte efter en lösning som kunde bemöta kundernas krav på ökad spårbarhet. Med potentiellt tusentals användare, spridda på många olika geografiska platser, var det viktigt att lösningen var skalbar och enkel att använda, installera, och underhålla.

Ingen tillgång till nätverksresurser
Eftersom systemet skulle användas både på Geodis Wilsons egna distributionscentraler och av kontrakterade partners, kunde systemet inte utnyttja lokal infrastruktur för att kommunicera. Istället, sökte Geodis Wilson en lösning som var baserad på kommunikation via mobiltelefonnätet.

Affärsnytta

Ökad spårbarhet och mindre risk för fellastningar
Möjliggör resursplanering
Fotografering av skadat gods
Skalbar och flexibel lösning
Enkel implementation
Prisvärd

Track & Trace

”TrueMobile är en flexibel lösning och den är mer prisvärd än de andra lösningar vi utvärderade. TrueMobile höjer kvaliteten på våra tjänster och gör att vi kan arbeta mer proaktivt.”

Sammanfattning

  • Streckkodsläsning
  • Signaturfångst
  • GPRS/3G-kommunikation
  • Foto
  • GPS
  • Integration med Freight Monitor

Om Geodis Wilson

Med mer än 5.500 anställda och representation i mer än 120 länder är Geodis Wilson ett av världens största företag inom Freight Management. Företaget erbjuder integrerade transportlösningar och levererar gods från dörr till dörr med båt och flyg över hela världen.

http://www.geodiswilson.com

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden