Fler referenser

Jämtlands Läns Landsting

Optidev tar nu ytterligare ett kliv in bland Sveriges landsting och förser Jämtlands läns landsting med handdatorlösningen TrueMobile Track & Trace. Målet är att stödja Östersunds sjukhus godsmot-tagning för att effektivt och enkelt kunna arbeta både mobilt och papperslöst.

Optidev fortsätter ta mark inom landstingen

Lösningen bygger på funktioner för spårbarhet och kvittering vilket innebär att man uppnår full säkerhet och kontroll från godsets ankomst till utlämning. Överlämning sker genom signering och aktuell lagerplats registreras för att säkerställa spårbarheten. Ansvaret för godset blir på så sätt tydligt och risken minskar för att paket försvinner någonstans på vägen. Genom inloggning på TrueMobile web visas transaktioner för samtliga aktiviteter och man kan på ett enkelt sätt söka efter överlämningar, kollin, lagerplatser etc. från en dator med internetuppkoppling.

Med hjälp av TrueMobile Track & Trace behöver man inte docka handdatorerna till en PC för att få ut data eftersom all kommunikation sker trådlöst i realtid. All information skickas  via mobiltelefonnätet (3G och GPRS) vilket gör att integration till sjukhusets nätverk inte behövs.

Eftersom alla Optidevs lösningar byggs upp med hjälp av moduler, kan man på ett enkelt sätt kan utöka med fler funktioner vilket ger stor flexibilitet och möjlighet för vidareutveckling i framtiden.

Jämtlands läns landsting valde Optidevs helhetslösning TrueMobile Track & Trace vilket är en tjänst för mobil datafångst med realtidskoppling till en kundwebb för spårbarhet. För en fast månadskostnad per användare ingår handdatorn MC65 från Motorola, programvara för skanning, kvittering och utskrift,  datakommunikation (3G/GPRS), 24-timmars utbytesservice och support.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden