Fler referenser

Landstinget i Värmland

Landstinget i Värmland (LiV) har infört TrueMobile Track & Trace, Optidevs system för spårbarhet och kvittering av leveranser. Systemet effektiviserar och gör distributionen av läkemedel säkrare.

landstinget-i-varmland

Säkrare distribution av läkemedel tack vare TrueMobile Track & Trace

Bristande kontroll och spårbarhet av leveranser av läkemedel
Landstingsservice som ansvarar för alla transporter i Värmlands landsting, hade dålig kontroll på leveranserna av apotekslådor med läkemedel till landstingets sjukhus, vårdcentraler och tandkliniker. Leveranserna dokumenterades knapphändigt med papper och penna och något system för kvittering användes inte. Apotekslådorna lämnades utan kvittering och leveranserna följdes aldrig upp.

Inget system för kvittering
“Om en låda försvann eller levererades till fel adress var det både svårt och tidskrävande att reda ut vad som hade hänt och vem som bar ansvaret,” säger Staffan Flodin, projektledare för införandet av TrueMobile Track & Trace i Värmlands landsting. “Eftersom lådorna kunde innehålla narkotiska preparat var det kritiskt att öka kontrollen med en tydlig överlämning av ansvaret vid både upphämtningen från Apotekets centrallager och vid leveransen till beställaren ute i verksamheten.”

Affärsnytta

System för spårbarhet med mobilt IT-stöd
Fast månadskostnad
Streckkodsmärkta leveransplatser och apotekslådor
Streckkodsläsning ger spårbarhet
Hemsida för spårbarhet

Track & Trace

”Driften sköts av Optidev och vår IT-avdelning behöver inte belastas med mer arbete. Systemet kommunicerar via mobiltelefonnätet och behövde därför inte kopplas ihop med sjukhusets nätverk, något sparade mycket tid vid införandet”

- Staffan Flodin, projektledare mobilitetsprojektet, Landstingsservice

Sammanfattning

  • Streckkodsläsning
  • Kvittering
  • 3G/GPRS-kommunikation
  • Kundwebb för spårbarhet
  • Stand-alone
  • 24-timmars utbytesservice
  • Fast månadshyra

Landsting i Värmland

Landstinget i Värmland (LiV) arbetar med hälso- och sjukvård och tandvård för de 273.000 invånarna i landstinget. Den värmländska hälso- och sjukvården driver primärvård och sjukhusvård. Det finns ett trettiotal vårdcentraler, ett länssjukhus i Karlstad samt länsdelssjukhus i Arvika och Torsby. Tandvården har 40 kliniker i länet. Landstingsservice är ansvarig för alla transporter samt kost, städ, teletjänster och kundservice.

http://www.liv.se

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden