Fler referenser

P.EX Bud

Posten Logistik är inte i första hand kända för budverksamhet men är med tjänsten ”P.EX. bud” faktiskt en av de största i Sverige på området. Avdelningen som arbetar med budtjänsten är specialister på snabba leveranser från dörr till dörr.

pex-bud

Eftersom bud är en dynamisk verksamhet krävs ett minst lika dynamiskt IT-stöd som hjälper till att utnyttja resurserna på ett så smart sätt som möjligt. Via telefon och WEB får man kontinuerligt nya körningar med kort varsel och det måste gå snabbt att hantera detta så att man slipper slösa med chaufföreras dyrbara tid. Det är betydligt mer kostnadseffektivt om en chaufför kan få in extra körningar på vägen än att behöva skicka en ny separat bil. IT-stödet i TrueMobile underlättar den koordinationen väsentligt.

I en bransch med hård konkurrens så gäller det att vara väldigt effektiv i varje köruppdrag. Att använda Optidev TrueMobile innebär en möjlighet att snabbt få en överblick och styra uppdragen till rätt bil. Med hjälp av TrueMobile kan man via en karttjänst se vart bilarna är på väg, var de varit bakåt i tid och vilka uppdrag som är fördelade på chauffören.

Trafikledaren måste snabbt kunna ta nya beslut och fördela uppdragen på rätt bilar. Uppdragen pushas ut till en handdator och han kan välja att acceptera eller neka arbetet. Trafikledaren ser varje bil på kartan som även kan grupperas efter ort och/eller typ av fordon. Varje handdator, Motorola MC65 har en inbyggd GPS sändare som automatiskt och kontinuerligt skickar GPS information till TrueMobile MAP så att trafikledaren ska veta var det aktuella fordonet befinner sig.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden