Fler referenser

PostNord

Telefoner och surfplattor blir allt viktigare i Postnords dagliga arbete. Med SOTI MobiControl får de en detaljerad översikt och kontroll över sina tusentals mobila enheter.

postnordmobile

Postnord använder SOTI MobiControl för att få full kontroll över en växande mobilflotta.

Behov

Övergång till digitalt och mobilt
Från att ha krävt fysiska signaturer på papper gick Postnord under 00-talet över till att hantera bland annat signering och sändningsinformation via mobila enheter. Informationen kunde nu överföras mer eller mindre i realtid.

Manuell administration
I och med den tilltagande e-handeln under 00-talet och framåt ökade antalet paketförsändelser med elektroniska signaturer, och därmed även Postnords mobila enheter. Den nya lösningen hade dock implementerats utan något system för hanteringsverktyg, och det blev snart ett problem att behöva hålla reda på och uppdatera varje enhet manuellt.

Lösning

Genom att införa SOTI MobiControl kunde Postnord ta ett helhetsgrepp om sin mobilflotta. Förutom att kunna fjärrstyra och fjärruppdatera samtliga enheter ledde detta också till en ökad datasäkerhet och har hjälpt till att öka produktiviteten hos de anställda.

Affärsnytta

Minskade supportkostnader
Ökad datasäkerhet
Nya enheter skickas ut snabbare
Fjärrkonfiguration

SOTI Mobile Control

Med SOTI Mobicontrol kan vi göra i princip allt med våra mobila enheter på distans. Vi kan hålla koll på alla värdefulla mobila tillgångar, och driva en effektiv mobilhantering.

-Björn Heijbel, IT-chef, Postnord Sverige

Sammanfattning

  • Minskade supportkostnader
  • Ökad datasäkerhet
  • Nya enheter skickas ut snabbare
  • Fjärrkonfiguration

Om Postnord

Postnord är en ledande aktör på den nordiska logistikmarknaden, med global räckvidd. I utbudet ingår både de standardiserade tjänsterna paket, pall, express och bud med hög tillförlitlighet och kvalitet, samt skräddarsydda helhetslösningar för tredjepartslogistik, systemtransporter, spedition och transport via bil, sjö och flyg.

Bolaget erbjuder tjänster i Norden och Europa och har ett heltäckande nät med över 4000 ombud i Norden för paketdistribution till privatpersoner.

http://www.postnord.se/

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden