Fler referenser

Rusta

Rusta erbjuder med sina 55 butiker runt om i landet ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga hem-, och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna. Med den positiva tillväxt och framgångskoncept som Rusta har haft har man valt att göra betydande investeringar i ny teknik bland annat inom logistikfunktionen där handdatorer som verktyg spelar en viktig roll för att optimera verksamheten.

Rusta väljer återigen Optidev som leverantör

rusta

Efter att Rusta gick ut med en ny upphandling på handdatorer för sina butiker stod det återigen klart att man föredrar Optidev som leverantör. I detta fall rör det sig om Motorolas MC3190 som har WLAN och streckkodsläsare.

Optidev TrueMobile Hardware & Services omfattar hårdvara, service, support och konsulttjänster. Optidevs erfarna tekniker och konsulter bistår med service och support för att Rusta snabbt skall få hjälp om det uppstår problem. Med hjälp av den internetbaserade lösningen Optidev ServiceWeb med kundinloggning förenklas hanteringen av utrustning som skickas in för service.

Genom ServiceWeb har Rusta även full information kring reparationer, status samt en förteckning av alla installerade enheter och dess befintliga placering. Med detta koncept minimerar Rusta risken och garanterar optimal användning av investeringen. Optidev tillhandahåller ett övergripande serviceavtal för samtliga handdatorer och basenheter i butikerna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden