Fler referenser

Sykehuset Østfold ambulanscentral

Norska ambulanser har oftast bara en pc med skärm (tablett Pc) installerad hos föraren, med uppdragshantering och karta kopplad till AMK – Akutmedicinsk kommunikationscentral. AMK prioriterar behovet av utryckning för de som ringer nödnumret 113 vidare till det aktuella sjukhusets ambulanser. Lösningen hos föraren ger all kritisk uppdragsinformation och karta för att snabbt hitta rätt väg. Bak hos patienten sköts dock ambulansjournalen fortfarande med papper och penna. Så fungerade det även för Sykehuset Østfold. Fram tills nu.

Ökad patientsäkerhet med elektroniska ambulansjournaler

Sykehuset Østfold är ett nytt och modernt akutsjukhus söder om Oslo. Sjukhuset, som täcker ett område med 300 000 människor och stod färdigt år 2015, är en del av den norska regeringens strategiska satsning för att förbättra och effektivisera det norska sjukhussystemet. Här har man sedan start arbetat innovativt och nytänkande. Alla patientrum har till exempel fönster med utsikt över det kringliggande landskapet, varför sjukhuset också fick projektnamnet ”Lyse udsigter” (Ljusa utsikter).

Det innovativa tänkandet med säkerhet i fokus resulterade i att man tog beslutet att gå från den traditionella lösningen med papper och penna bak i ambulansen till elektronisk ambulansjournal, en så kallad EPJ. Mjukvarudelen av lösningen utvecklades i nära samarbete mellan Sykehuset Østfold Kalnesoch Bliksund AS med operativsystemet Microsoft Windows 10 som plattform. Projektet, som också fick stöd från Innovasjon Norge, innebar inte bara att ett en helt ny ambulansplattform för EPJ utvecklades, utan även att Sykehuset Østfold utarbetade en lösning som tillvaratar deras krav på rutiner, enkelhet och inte minst säkerhet. Optidevs del i projektet var att, efter att ha vunnit upphandlingen, leverera all hårdvara (medicintekniskt godkänd) inklusive monteringslösningar.

I dag har sjukhusets alla ambulanser i regionen en tablett med minikeyboard, dockningsstation samt printer bak i ambulansen. Den ruggade tabletten från Getac – medicintekniskt certifierad enligt IEC 60601-1 – tål bland annat avtorkning med medicinsk sprit, slag och fukt. All utrustning och montering måste klara vårdens krav samt den tuffa yttre påverkan som kan uppstå när en journal måste föras i anslutning till en olycksplats med svåra miljö- och arbetsförhållanden.

Det säkra handhavandet och mobiliteten med ruggad tablett jämfört med papper och penna, ger naturligtvis enorma fördelar i form av ökad patientsäkerhet och bättre arbetsförhållanden. Nu slipper man handskrift, överstrykningar och journaler som kan vara skadade av regn eller annan yttre påverkan, vilket försvårar läsning för tredje person. Den elektroniska journalen är dessutom uppbyggd i moduler för att vid behov kunna utökas med nya frågor och parametrar.

Sykehuset Østfold med sina 20 operativa ambulanser (plus 10 beredskapsambulanser) utgör emellertid endast en liten del av Norges cirka 500–600 ambulanser till vägs, till sjöss och i luften, vilka fortfarande använder sig av papper och penna. Med Sykehuset Østfolds lösning hade patientsäkerheten kunnat ökas för många fler människor i Norge.

Sykehuset Østfold valde att köpa all hårdvara men Optidev erbjuder självklart, som för alla lösningar med hårdvara, abonnemang med serviceavtal där bland annat 24-timmars utbytesservice ingår. I Sverige levererar Optidev denna typ abonnemangslösningar till många ambulanser.

Affärsnytta

Ökad patientsäkerhet
Bättre arbetsmiljö
Snabbare vårdinsatser vid ankomst
Effektivare och säkrare journalhantering
Minskad administration

Referenscase som PDF

Ladda ned

Sammanfattning

  • Utveckling av helt ny mjukvara (Bliksund AS och Sjukhuset Østfold).
  • Levererad hårdvara: Medicintekniska tabletter Pc, dockningsstationer, printrar, adapters och montering.
  • Windows 10 som plattform.
  • Byggd i moduler för enkel påbyggnad och vidareutveckling.

Om Sykehuset Østfold ambulanscentral

Sykehuset Østfolds ambulanscentral ansvarar för invånarnas behov av ambulans i hela länet. Man tar hand om både akuta och planerade ambulansuppdrag. Ambulansservicen utförs med tjugo vanliga ambulanser, en transportambulans, en strokeambulanssamt en akutbil.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden