Så påverkar covid-19 vår verksamhet

Som en av Nordens ledande utvecklare av mobilitetslösningar med fokus på transport, logistik, persontrafik och säkerhet påverkas Optidev också av globala händelser. Spridningen av coronaviruset covid-19 är en sådan händelse som delvis påverkar våra tjänster.

Kan drabbas av förseningar

Vi för en ständig dialog med våra samarbetspartners för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som vi åtagit oss. Tillsammans med våra tillverkare och distributörer har vi också byggt upp lager på enheter med höga volymer för att kunna motverka eventuella flaskhalsar kring leveranser. Samtidigt är det tyvärr svårt att uppskatta exakta förseningstider i samband med covid-19.

Oavsett tillverkare kan nyleveranser av hårdvaror bli försenade. I nuläget räknar vi därför med förseningar på runt en till sex veckor, beroende på hårdvara eller produkt. Även reparationer kan drabbas av förseningar i de fall reservdelar inte kan levereras men vi ser i dagsläget ingen påverkan på vår utbytesservice.

Vi vill gärna uppmana till att kontakta Optidev i så god tid som möjligt kring eventuella behov av leveranser. På så sätt kan vi förbereda våra distributörer och tillverkare så bra som möjligt i förväg.

Support, drift och TrueMobile påverkas inte

Optidev agerar efter en krisplan med kontinuerlig bevakning kring utvecklingen av läget och rekommendationer från relevanta myndigheter och organisationer.

Support, drift och utveckling av tjänsterna som är kopplade till Optidevs mjukvara TrueMobile påverkas inte av det aktuella läget.

För att proaktivt bidra till en minskad risk för smittspridning arbetar delar av Optidevs personal hemifrån, och vi har också begränsat våra affärsresor och deltagande i evenemang kraftigt eller helt för tillfället. Vi tar gärna möten med er men hoppas att vi kan hålla dom till digitala så långt det är möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din säljare eller vår support.

//Fredrik Logenius, VD Optidev

Robusta mobilitetslösningar för framtiden