Seminarium: Mobil IT på sjukhus

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i hur vi kan hjälpa dig effektivisera sjukvården med världsledande, mobila lösningar! Vi bjuder på lunch.

Uppsala
3 nov kl. 10:30-13:30

Göteborg
4 nov kl. 10:30-13:30

Lund
5 nov kl. 10:30-13:30

Mobilitet för sjukvården (Motorola)

Effektivisera sjukvården, reducera kostnader, minska det administrativa arbetet och få mer tid över för varje enskild patient med Motorolas mobila lösningar. Vi visar exempel på hur det fungerar på sjukhusen i USA där patienterna har en streckkod runt handleden och journalerna finns i en användarvänlig handdator.

Akademiska Sjukhuset har mobiliserat – Demo Användarfall (Optidev)

Transportservice vet när ett paket har kommit in på sjukhuset och när det har lämnats ut till beställaren på avdelningen och har därmed full spårbarhet på hela logistikkedjan inom sjukhuset.

TrueMobile – Mobilisera till en låg månadskostnad (Optidev)

I Optidevs koncept TrueMobile ingår alla moduler som behövs för att man inom vården ska kunna arbeta mobilt på ett effektivt sätt. TrueMobile är dynamiskt vilket innebär att kostnad/funktion/användare utökas efter verksamhetens behov.

RFID inom vården (Optidev)

Om RFID och på vilket sätt man inom vården kan Automatisera olika flöden med hjälp av RFID.

Säker märkning inom vården (Internlogistik)

NiceLabel är idag en av marknadens mest flexibla programvaror för att hantera utskrifter av etiketter, streckkoder, och RFID taggar. Programvaran NiceLabel är moduluppbyggd och HL7 certifierad som garanterar att det inte förekommer felaktig information på patienter, blodpåsar och vid provtagning. NiceLabel kommunicerar med alla HIS, LIS och PIS system inom vården.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden