Sveriges bästa arbetsplats 2018

– Förra året bestämde vi oss för att bli en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Nu är vi där. Att få ta emot utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser av Great Place To Work på Cirkus i Stockholm är det bästa betyg man kan få. Det är bara att rikta ett stort tack till våra fantastiska medarbetare.

David Landerborn, som är COO på Optidev, berättar att undersökningarna Great Place To Work gjort hos Optidev med ett års mellanrum, har båda visat väldigt bra resultat. Vad som undersökts är hur Optidev är organiserat och leds samt hur medarbetarna trivs och motiveras. Trots höga siffror redan vid första undersökningen har resultat ändå förbättrats. På påståendet ”Allt sammantaget skulle jag säga att detta är en mycket bra arbetsplats”, svarade till exempel hela 96 procent ja 2016. Nu är siffran 100 procent.

– Vi har faktiskt lyckats nå 100 procent på en mängd påståenden. Som att alla skulle rekommendera oss som arbetsgivare, vilket är mycket hedrande, säger Landerborn.

Optidev har satsat mycket tid och kraft på att skapa en utvecklande företagskultur, där medarbetarna känner att de kan påverka både sin egen och företagets utveckling. Därför kopplas frågan om hur företaget ska utvecklas alltid samman med vilken kultur man vill ha. På så vis fungerar Great Place to Work som ett affärsverktyg. Trivs medarbetarna och känner sig delaktiga vågar de ta initiativ till förbättringar.

– Men för oss är alltid den mänskliga aspekten viktigast. Den företagsmässiga biten får man på köpet. Den toppstyrning och hårda kultur vissa bolag nästan skrutit med tycker vi inte är försvarbart ur något perspektiv. Därför fortsätter vi givetvis vårt samarbete med Great Place To Work, avslutar Optidevs vd och delägare Fredrik Logenius.

 

Citat från medarbetare:
”Det är inte många arbetsplatser där man längtar efter att komma tillbaka för att utföra sitt arbete, men Optidev är en sådan arbetsplats.”

”Vad som gör Optidev till en bra arbetsplats är att det är möjligt för vem som helst i organisationen att kunna påverka vägen framåt, både för bolag och på individnivå. Hos oss kan vem som helst be om hjälp eller diskutera mellan alla avdelningar och bli väl bemött, de allra flesta tar den där extra insatsen för att hjälpa till.”

”Bra gemenskap mellan de anställda. Vi ställer upp för varandra och löser problem tillsammans. Vi levererar produkter och tjänster som gör skillnad för kunderna. ”

”En av styrkorna är att man arbetar i Team där anställda inom ledning ingår tillsammans med ´vanliga` anställda. Dessutom är man lyhörd på förslag från alla medarbetare.”

 

Great Place to Work 
Great Place to Work hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. I mer än 30 år har man forskat i vad det är som gör en arbetsplats riktigt bra. Årliga studier och medarbetarundersökningar av 10 miljoner medarbetare i 50 länder och från ca 7 000 organisationer ligger till grund för de modeller och undersökningar man arbetar med.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden