TrueMobile förenklar beställning för Menigos kunder

Menigo, en av Sveriges största grossister och helhetsleverantörer av mat och dryck till företag som arbetar inom restaurang, storkök och servicehandel, har valt Optidev som leverantör av ett nytt system för beställning med hjälp av handdator.

Menigo 20130125

“Optidev är den perfekta partnern för vår satsning på ett e-handelsverktyg som förenklar kundernas vardag,” säger Per Andersson, chef för Menigos e-handel.

Optidev ska förse Menigos kunder med mobilitetstjänsten TrueMobile Order & Deliver, vilket ger dem ett enkelt  och effektivt sätt att beställa produkter från Menigos hela sortiment med hjälp av en handdator. Beställningar görs genom att läsa streckkoden på produkten som ska beställas och ange antal. Ordern verifieras och skickas till Menigos ordersystem som ser till att den plockas ihop och körs ut inom överenskommen tid. Optidev TrueMobile är en så kallad ’molnbaserad’ tjänst som omfattar ett helhetsåtagande med service, support, handdator, applikation och kommunikation. Optidev tar ett helhetsansvar för lösningen, vilket innebär en trygg investering för kunden och smidig support.

“Menigos satsning på en handdatorbaserad e-handelslösning visar att även en traditionell bransch som grossistverksamhet nu är mogen att dra nytta av moderna IT-lösningar för att öka sin konkurrenskraft,”  säger Christian Lundin, försäljningsdirektör på Optidev. “Vi är glada att Menigo ser Optidev som en viktig partner inom mobilitet.”

Menigo och Optidev har tecknat ett treårigt samarbetsavtal.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden