Mobile Device Management – SOTI

SOTI MobiControl en säker och enkel Mobile Device Management lösning (MDM)

Ett system för Mobile Device Management är en nödvändighet hos varje företag som vill ha kontroll över sin verksamhet och den affärskritiska information som dagligen cirkulerar på företagets alla enheter.

SOTI MobiControl är en kombination av enkelhet, flexibilitet och säkerhet. Med enbart några knapptryck kan du säkra och uppdatera företagets mobila enheter på distans. Mjukvaran kan anpassas efter företagets behov. Du kan till exempel begränsa informationen eller mängden surf som den anställda kommer åt, vilket inom vissa branscher kan vara avgörande. Vid borttappad enhet eller eventuell stöld kan du på ett enkelt sätt radera information för att garantera att den aldrig hamnar i fel händer. Mjukvaran särskiljer sig från andra Mobile Device Management system genom att den stödjer Microsoft Windows, Android, Apple iOS och Linux.

Beprövad hantering av mobila enheter

Mobilitet är en allt mer komplex fråga för många företag, och området kommer fortsätta att bli än mer invecklat. I och med den takt som ”internet-of-things” växer, tillsammans med traditionella handhållna enheter, kan vi räkna med flera miljarder nya anslutna saker inom bara några år. Marknadsledande företag använder allt mer av denna nya tekniken för att förnya sin verksamhet. SOTI MobiControl tillhandahåller en lösning för att hantera dessa nya enheter, säkerheten i dom samt deras appar och innehåll. Det öppnar upp för helt nya möjligheter med mobilitet, och skapar möjligheter för era anställda att transformera er verksamhet in i framtiden.

Komplett MDM-lösning, enkel hantering av mobilitet

SOTI MobiControl skyddar och hanterar Apple iOS-, Android- och Microsoft Windows-enheter under hela deras livscykel, från första utrullning till avyttring. Den kontrollerar alla aspekter av företagets mobilitet genom att spåra fysiska resurser, hantera appar och innehåll, samt att hålla både data och enheter säkra. SOTI MobiControl är marknadsledaren inom hantering av robusta, specialutformade enheter som används i nyckelbranscher som sjukvård, transport, logistik, detaljhandel och fältarbete. MobiControl tar bort komplexiteten i att hantera en mobil flora spridd över flera operativsystem, leverantörer och funktioner.

Vad kan SOTI MobiControl göra för din verksamhet?

Se till att de anställda kan utföra sitt arbete

SOTI MobiControl innehåller produktivitetsverktyg och funktioner för fjärrstyrning som minskar de anställdas oönskade avbrott i arbetet och låter dem fokusera på sina uppgifter.

  • Funktioner som fjärrvisning/fjärrstyrning, filsynkronisering och tvåvägschatt, löser snabbt problem med enheter och appar.
  • Kioskläge begränsar en mobil enhet till en enda eller ett antal utvalda appar, vilket garanterar att enheten är säker, privat och produktiv.
  • Konfigurera enhetens uppkoppling (3G/4G, WiFi och VPN) automatiskt, för att se till att användarna alltid kan kommunicera säkert, oavsett var de befinner sig.

Hantera mobilt innehåll och mobilappar

SOTI MobiControl ger företag en komplett svit med hanteringsverktyg för mobilt innehåll och mobilappar.

  • SOTI hub är en säker app för innehållshantering som gör det enkelt för företag att kontrollera och organisera viktiga filer och dokument.
  • SOTI surf är en säker mobilwebbläsare med konfigurerbara funktioner och säkerhetsinställningar som erbjuder stöd för varje företags unika affärsbehov och slutanvändarkrav.
  • Erbjud fjärrdistribution, konfiguration, uppdatering och borttagning av appar från företagets egna bibliotek eller en offentlig appbutik.

Distribuera era enheter snabbt och korrekt

SOTI MobiControl ser till att de anställda får tillgång till de mobila enheterna snabbare, och att de är konfigurerade i enlighet med företagets mobilpolicyer.

  • Snabb programladdning/konfiguration med streckkodsskanning eller ”NFC-bump” med SOTI stage.
  • Integrerad med OEM-tillverkarnas lösningar för programladdning/konfiguration, som Apple Device Enrollment Program (DEP), Zebra StageNow och Honeywell EZConfig.
  • Tillhandahåll färdiginstallerade enheter snabbt och konsekvent med hjälp av profiler (konfigureringsuppsättningar) och paket (appuppsättningar) baserade på användarroller eller geografisk plats.

Ta kontakt

Hur kan SOTI MobiControl stärka ditt företag? Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss och berättar mer.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Om SOTI

SOTI är en erkänd innovatör och branschledare när det kommer till att förenkla verksamhetens mobilitet genom att göra den smartare, snabbare och mer pålitlig. SOTI hjälper företag världen över att skapa oändliga mobila möjligheter.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden