Fler lösningar

Från beställning till leverans med mobilt IT-stöd

TrueMobile Order & Delivery är ett komplett verksamhetssystem med mobilt IT-stöd för beställning, uppdragsplanering, spårbarhet och rapportering i realtid. Det ger chaufförer, servicetekniker, och andra fältmedarbetare tillgång till affärskritisk information i realtid, oavsett var de befinner sig.

TrueMobile Order & Delivery stöder hela affärsprocessen från beställning och betalning via webben, till uppdragsplanering, leverans och uppföljning.

Affärslogik styr prioritering av uppdrag

Bokning av nya uppdrag görs via det webbaserade bokningssystemet som kan nås från både en PC och handdator. Systemets affärslogik styr fördelningen av uppdrag och i vilken ordning de utförs.

Realtidskommunikation

Nya arbetsuppdrag skickas direkt till fältmedarbetarnas handdatorer och uppdragen uppdateras i realtid. All data som registreras med handdatorn skickas i realtid till affärssystemet och informationen blir direkt sökbar på TrueMobile Web, Optidevs kundwebb med säkerinloggning.

Marknadsföring och kundkommunikation

TrueMobile Order & Delivery innehåller funktioner för marknadsföring och effektiv kommunikation med kunder. Bland dessa funktioner finns bland annat stöd för avisering via e-post eller SMS, vilket gör det enkelt att informera uppdragsgivare när uppdragen är genomförda eller om det är risk att ett uppdrag försenas. Via kundwebben TrueMobile Web kan kunderna själva administrera sina personliga uppgifter och härifrån sköts även distribution av elektroniska nyhetsbrev och kampanjer.

Streckkodsläsning minskar risken för fel

Automatiserad datafångst med streckkodsläsning minskar risken för manuella fel och all registrerad data om ett uppdrag blir direkt sökbar på TrueMobile Web. All data tid stämplas och det är möjligt att följa upp uppdrag på individ- eller artikelnivå.

Allt ingår till en fast månadshyra

Som kund väljer du vilka funktioner du behöver och betalar en fast månadshyra per användare. I lösningen ingår allt inklusive hårdvara (handdator, mobil skrivare, etc.), webbaserad uppdragsbokning, handdator app, mobil data, TrueMobile Web, 24-timmars utbytesservice, support, och Optidev sköter driften av systemet. TrueMobile Order & Delivery är en molnbaserad tjänst och bygger på färdigutvecklade programmoduler, vilket gör att du som kund får mer för dina pengar och kan komma igång snabbare.

TrueMobile Order & Delivery är flexibelt och fler funktioner eller användare kan enkelt läggas till om behov uppstår.

Därför TrueMobile Order & Delivery:

Beställning, uppdragsplanering, spårbarhet och rapportering
Affärslogik styr uppdragsplanering
Mobilt IT-stöd med handdator
Stöd för GPS-baserade tjänster
Marknadsföring och kundkommunikation
Allt ingår till en fast månadskostnad
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Referenser:

Order & Delivery

Se fler referenser

Robusta mobilitetslösningar för framtiden