Fler lösningar

Spårbarhet i realtid med mobilt IT-stöd

TrueMobile Track & Trace är ett komplett verksamhetssystem med mobilt IT-stöd för spårbarhet i realtid. Systemet håller koll på varor och transportflöden och används för att samla in data vid exempelvis fältservice. TrueMobile Track & Trace bidrar till ökad leveranssäkerhet och minimerar risken för misstag på grund av den mänskliga faktorn.

TrueMobile Track & Trace hanterar datainsamling på fältet med hjälp av en handdator med streckkodsläsare och kamera. Utskrift av etiketter kan göras på en mobil skrivare. Vid leverans kan mottagaren kvittera direkt på handdatorns skärm och informationen tid stämplas.

Handdator effektiviserar

Datainsamling med handdator effektiviserar och tar bort behovet av pappersformulär som senare måste knappas in i datorn. Risken för manuella fel och förseningar minskar tack vara automatiserad datainsamling med streckkod.

Information sökbar i realtid

All information som registreras i handdatorn blir direkt sökbar på TrueMobile Web som är Optidevs kundwebb med säker inloggning. Här kan sökningar göras på sändningsnummer och status för varje försändelse/uppdrag visas i realtid. Kunden kan även välja att hämta data från TrueMobile Web till företagets egna affärssystem.

GPS-baserad data

Tid stämpling av all registrerad data gör det möjligt att följa upp uppdragen på individ och artikelnivå. Kameran kan användas för att dokumentera leveransplats eller skadat gods. Insamlad data kan även kopplas till GPS data för registrering av plats. TrueMobile Track & Trace stöder flera GPS-baserade tjänster som exempelvis navigering och spårning.

Allt ingår till en fast månadshyra

Som kund väljer du vilka funktioner du behöver och betalar en fast månadshyra per användare. I lösningen ingår allt inklusive hårdvara (handdator, mobil skrivare, etc.), programvara, TrueMobile Web, mobil data, 24-timmars utbytesservice, support, och Optidev sköter driften av systemet. TrueMobile Track & Trace är en molnbaserad tjänst och bygger på färdigutvecklade programmoduler, vilket gör att du som kund får mer för dina pengar och kan komma igång snabbare.

TrueMobile Track & Trace är flexibelt och fler funktioner eller användare kan enkelt läggas till om behov uppstår.

Se lösningar:

Därför TrueMobile Track & Trace:

Spårbarhet på varuflöden, transporter och leverans av tjänster
Mobil datainsamling med handdator och streckkod (RFID)
Support för GPS-baserade tjänster
All information direkt tillgänglig i affärssystemet
Realtidskommunikation via mobilnätet
Stöd för Apple iOS, Android och Windows
Allt till en fast månadshyra
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Robusta mobilitetslösningar för framtiden